FANDOM


Ending ThemesEpisode 01Episode 02
Episode 03Episode 04Episode 05
Episode 06Episode 07Episode 08
Episode 09Episode 10Episode 11
Episode 12Episode 13Episode 14
Episode GuideLi XingziLu's Time Wiki
Lu ShaolongLu Shaolong/GalleryMao Tiantian
Mao Tiantian/GalleryMao ZhiqiangMao Zhiqiang/Gallery
Opening ThemesS2 - Episode 01S2 - Episode 02
S2 - Episode 03S2 - Episode 04S2 - Episode 05
S2 - Episode 06S2 - Episode 07S2 - Episode 08
S2 - Episode 09S2 - Episode 10S2 - Episode 11
S2 - Episode 12S2 - Episode 13Sun Yanan
Sun Yanan/GalleryWu JiuWu Jiu/Gallery
Yang YouchuanYang Youchuan/GalleryYe Jiao Yang
Ye Jiao Yang/GalleryZhu CuihuaZhu Cuihua/Gallery
File:01-01.pngFile:01-02.pngFile:01-03.png
File:01-04.pngFile:01-05.pngFile:01-06.png
File:01-07.pngFile:01-08.pngFile:01-09.png
File:011.pngFile:1.pngFile:10-1.png
File:10-2.pngFile:10-3.pngFile:10-4.png
File:10-5.pngFile:10-6.pngFile:10-7.png
File:10-8.pngFile:12-1.pngFile:12-2.png
File:12-3.pngFile:12-4.pngFile:12-5.png
File:12-6.pngFile:12-7.pngFile:12-8.png
File:12-9.pngFile:22.pngFile:Ace.png
File:Ending.pngFile:Episode01.pngFile:Episode10.png
File:Episode12.pngFile:Example.jpgFile:FattyFull.png
File:JiaoAdult.pngFile:JiaoAnnie.pngFile:JiaoVoli.png
File:Juicy.pngFile:League of Legends Icon.pngFile:Lu's Time(撸时代) 중국 애니메이션
File:Lus Time Card.jpgFile:Lustime.jpgFile:Nan.jpg
File:NanRed.pngFile:NananTF.jpgFile:Opening01.png
File:Opening02.pngFile:Opening03.pngFile:Opening04.png
File:Opening05.pngFile:Opening06.pngFile:Opening07.png
File:Opening08.pngFile:Opening09.pngFile:Opening10.png
File:Opening11.pngFile:Opening12.pngFile:Opening13.png
File:Opening14.pngFile:S202.pngFile:SEnding01.png
File:SEnding02.pngFile:SEnding03.pngFile:SEnding04.png
File:SEnding05.pngFile:SEnding06.pngFile:SEnding07.png
File:SEnding08.pngFile:Wiki-backgroundFile:Wiki-wordmark.png
File:Wiki.pngFile:WuJiuFull.pngFile:Xingzi.png
File:YangOP.png